Начало

ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ
Науката `Физика` се базира на експериментално доказани научни факти и на практическата възможност за възстановяване и повторяемост на експеримента установяващ съответния факт. За нея няма елементарни явления и процеси. Всяка теоретична обосновка по даден научен проблем, колкото и да е логично изразена, независимо от научните звания на субекта който я изразява, щом не е подкрепена от експериментално доказателство, винаги остава в сферата на догадките и хипотезите. Силата на експеримента, само в едно изречение, може да се изрази със следното:

“Един единствен експеримент може да покаже,

туй що с милиони думи е невъзможно да се докаже”.

На този сайт, любознателните имат възможност да се запознаят с принципното действие на моето трето по ред изобретение /BG патент – №65081 – от 05.02.2007/. То представлява машина за създаване на електрическа енергия, която е съставена от други две, също мои изобретения:

  • “Електродвигател” – патент за полезен модел № 444 от 13.02.2001г.;
  • “Постояннотоков генератор” – патент за изобретение № 63557 от 30.04.2002г.

Техническите характеристики на тези две електрически машини са уникални по своята същност, а тяхното съчетаване дава практическа възможност за високо ефективно генериране на електрически ток.

Подробна научна информация за този процес можете да прочетете в статията “Лост, проводник в магнитно поле и покрит магнитен поток”. Там е описан чисто научен физичен принцип, който е използван за изобретяването и патентоването на машината, която на практика, противно на формулировката на закона за запазване на енергията, може да създаде електрическа енергия.

Колкото и да е голям съпротивителния момент на консервативната наука, той винаги е обречен да отстъпи пред силата на експерименталния резултат.

Приятно четене и обогатяване с неопровержимо научно познание!